Over

In juni 2017 studeerde ik af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Kort nadien startte ik als zelfstandige logopediste in de praktijk van Annelies De Vriendt, waar ik enkele jaren instond voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerstoornissen, articulatie- en taalstoornissen. Op wereldstotterdag (22 oktober) in 2017 sprong de vacature van Spreken-der-Wijs in het oog. Daar behandelde ik tot aan de zomer van 2022 voornamelijk jonge kinderen en jongeren met vloeiendheidsproblemen. In 2019 behaalde ik mijn diploma als stottertherapeut (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Naast het werkveld als zelfstandige logopediste mocht ik ook een jaar ervaring opdoen in centrum Ganspoel te Huldenberg waar ik logopedische begeleiding gaf aan kinderen en volwassenen met een visueel-meervoudige beperking. Momenteel ben ik werkzaam in SLO Mariadal te Hoegaarden, een buitengewoon lagere school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en autisme. Ik ben lid van de Vlaamse vereniging voor logopedisten en volg jaarlijks diverse bijscholingen.

Sinds 2020 mogen mijn vriend en ik ons trotse inwoners van Halle-Booienhoven noemen. Samen met onze hond Otis wonen we hier heel graag. Met veel goesting startte ik tijdens de zomer van 2022 met ‘t Babbelhof.

Reeds gevolgde bijscholingen:

 • Mini-KIDS: Directe stottertherapie voor jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar oud – Veerle Waelkens (Sig, 2018)
 • “Werken met volwassenen die stotteren” – City Lit (Londen, 2019)
 • RESTART-DCM – Ellen Laroes (Sig, 2019)
 • KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar oud – Veerle Waelkens (Sig, 2019)
 • Werken met temperamentstijlen bij kinderen die stotteren en hun families – Kurt Eggers (Thomas More, 2020)
 • Leesmoeilijkheden remediëren doorheen de lagere school – Hilde Heuninck (Sig, 2021)
 • Spellingmoeilijkheden  – Hilde Heuninck (Sig, 2021)
 • Taalmaatjes, logopedische ouderbegeleiding bij kleuters (Sig, 2021)
 • Groeitraject, Groeien in afstemming – Jenna Vanvooren en Katrien Belmans (2021)
 • OMFT-1 Basiscursus (Sig, 2022)
 • Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis – Begga Van De Walle (Sig, 2022)
 • Selectief mutisme – Goedele Vandewalle en Katrien Stinders (Sig, 2022)
 • https://treatpacs.be