Aanmelden

Voor verschillende logopedische stoornissen voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) een tegemoetkoming. Om hiervoor in aanmerking te komen, onderneemt u volgende stappen om zich aan te melden bij ’t Babbelhof:

STAP 1

Vraag een voorschrift voor een logopedisch bilan aan uw huisarts of geneesheer-specialist.

STAP 2

Neem contact op met de praktijk om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek probeer ik uw hulpvraag te verduidelijken en verzamel de nodige achtergrondinformatie. Indien u uw kind aanmeldt, hoeft hij/zij niet aanwezig te zijn bij dit eerste gesprek.

STAP 3

Het diagnostisch onderzoek kan één of meerdere sessies in beslag nemen. Op basis van de onderzoeksresultaten stel ik een verslag op. We bespreken deze resultaten en eventuele behandelingsdoelen samen tijdens het adviesgesprek.

STAP 4

Contacteer een geneesheer-specialist voor het opstellen van een voorschrift voor logopedische behandeling. Breng beide voorschriften en een kleefbriefje van uw mutualiteit mee naar de eerste behandelsessie.